Daglig rapport - dag 11, 16. juli

Senior Communication Adviser
+47 48 09 22 45

FF Kronprins Haakon er nå på vei mot vestsiden av Framstredet, der isforholdene er gunstigste for at skipet skal kunne komme seg nordover. I løpet av de siste timene ble det tatt vannprøver for første gang dette toktet.

For et prosjekt ledet av SINTEF jobber Bjørn Runar Olsen (UiT) i en liten lab helt nederst i skipet, på dekk 1. Her kommer det inn sjøvann vi skipets rørsystem, som man kan ta prøver fra. Men det er viktig for eksperimentet å måle strømningshastigheten.
For et prosjekt ledet av SINTEF jobber Bjørn Runar Olsen (UiT) i en liten lab helt nederst i skipet, på dekk 1. Her kommer det inn sjøvann vi skipets rørsystem, som man kan ta prøver fra. Men det er viktig for eksperimentet å måle strømningshastigheten.
Katja Häkli (NORCE) og Bjørn Runar Olsen (UiT) måler hvor mye sjøvann kommer inn i løpet av ett minutt, for å beregne hvor lang tid de trenger til å behandle en prøve på 500 liter. Det kom inn 480 ml i løpet av ett minutt, noe som betyr at det vil ta litt over 17 timer å få inn 500 liter med vann.

Katja Häkli (NORCE) og Bjørn Runar Olsen (UiT) måler hvor mye sjøvann kommer inn i løpet av ett minutt, for å beregne hvor lang tid de trenger til å behandle en prøve på 500 liter. Det kom inn 480 ml i løpet av ett minutt, noe som betyr at det vil ta litt over 17 timer å få inn 500 liter med vann.

Det er denne kapselen som gjør jobben. De 500 literne med sjøvann strømmer gjennom den, og deretter fryses kapselen på -20°. Kapselen samler spor av legemidler og produkter for personlig pleie som befinner seg i vannet. Men resultatene får vi ikke før den analyseres i lab i Trondheim, etter toktet.

Det er denne kapselen som gjør jobben. De 500 literne med sjøvann strømmer gjennom den, og deretter fryses kapselen på -20°. Kapselen samler spor av legemidler og produkter for personlig pleie som befinner seg i vannet. Men resultatene får vi ikke før den analyseres i lab i Trondheim, etter toktet.

 

ROV-dykk

ROV-en gjennomførte et test-dykk i går kveld for å balansere den etter at det ble installert mye nytt utstyr. Et eksempel på slikt utstyr er en kurv for å transportere steinprøver. ROV-en har allerede en skuff til dette helt nederst, men siden dette er et geologi-tungt tokt, vil det bli tatt mange steinprøver. Det å kunne ta flere på samme tur kan spare mye tid, da ROV-en kan fort bruke 2 timer ned til bunnen og 2 timer opp igjen ved 4000 meters vanndyp.

Den grønne sirkelen viser den nye kurven som ble montert. Kurven vil se slik ut når den er i bruk. Med et tastetrykk i ROV-ens kontrollrom, kan kurven vippes innover for å holde prøvene trygge på vei opp.

Den grønne sirkelen viser den nye kurven som ble montert. Kurven vil se slik ut når den er i bruk. Med et tastetrykk i ROV-ens kontrollrom, kan kurven vippes innover for å holde prøvene trygge på vei opp.

 

Et annet utstyr som ble montert, men som vi ikke får til å vise så enkelt for at det er under ROV-en: en beskyttelsesplate til multistråle-sensoren. Multistråle-sensoren kan lage et detaljert kart av det som befinner seg under den (når det er snakk om kart over sjøbunnen sier man bathymetrisk kart – altså kart over vanndybden). Før kunne ikke ROV-en "lande" på sjøbunnen under et dykk der multistråleren bruktes, for at man risikerte å ødelegge den. Men nå er ROV-en utstyrt med en plate som beskytter multistråleren ved landing på sjøbunnen. Den kan åpnes og lukkes ved behov.

Frode Evensen (BSA) følger med når ROV-en kommer opp igjen fra et vellykket test-dykk.

Frode Evensen (BSA) følger med når ROV-en kommer opp igjen fra et vellykket test-dykk.

 

Totalt ble det gjennomført 3 korte test-dykker for å balansere ROV-en. ROV-en har et flyteelement som kan løses ut i nødstilfeller. Det er viktig at ROV-en er nøyaktig balansert både med og uten flyteelement, slik at pilotene klarer å hente den inn igjen skulle det skje et alvorlig teknisk feil. I tillegg testet teamet at et jordingsfeil hadde blitt løst. Å sikre at strømkoblinger i saltvann er helt tette er ikke rett frem, men det er en del av den daglige jobben for ROV-teamet.