Daglig rapport - dag 6, 11. juli

Senior Communication Adviser
+47 48 09 22 45

FF Kronprins Haakon er nå på vei mot Tromsø for reparasjoner (se gårsdagens rapport for detaljene), men før det var den i iskantsonen i omtrent to døgn. Den arktiske iskantsonen er et av de marine områdene i verden som er mest truet av klimaendringer. Her er det koblinger mellom økosystemene i isen, vannmassene og havbunnen.

Havhesten tilhører slekten stormfugler, på lik linje med albatross. Den er blant de mest observerte i området fordi den har en tendens til å følge etter skip.

Overgangssonen er ofte rik på næringsstoffer som fører til algeoppblomstringer, og danner grunnlaget for havets næringskjede. I tillegg kan isflak være et sted å hvile for både pattedyr og sjøfugler, og de fungerer som tilfluktssted fra rovdyr for små organismer, inkludert yngel av fisk.

 

Det som var åpenbart da FF Kronprins Haakon var i området var at dette er et sted med mye fugleliv. Her er bilder av fugler vi har sett fra skipet og identifisert etter beste evne.

 

Takket være denne samarbeidsvillige havhesten kan vi vise hvordan fuglen ut ser ovenfra. Havhesten finnes i lysere og mørkere varianter. Den over er av den mørkere varianten, som er vanligst i Svalbard og nordover, mens nærmere fastlandet er den lyse varianten vanligst.

 

Tre alkekonger hviler seg på isen før neste fisketur.

 

Krykkja er den mest pelagiske måkearten i verden – det vil si at den liker seg best ut på havet. Studier som har påvist endringer i krykkjens diett har gitt støtte til teorien om “atlantifisering” av Arktis. Teorien går på at global oppvarming endrer det marine økosystemet i Arktis slik at det blir mindre arktisk og mer likt det man har hatt i Nord-Atlanteren og ved Norskekysten.

 

En lundefugl flyr foran to polarlomvier, med is i bakgrunnen. Disse to artene er ofte observert sammen.

 

Skipet fikk en ekstra passasjer på helidekket tidligere i dag. Når en polarlomvi lander på skip er det en risiko for at den er syk eller skadet. Men i dette tilfellet virker det som om alt var som det skulle med vår lille fjærkledde gjest, som etter en kort hvileperiode fløy sin vei. Bilde: Katja Häkli (NORCE)