Daglig rapport - dag 3, 16. okt.

Senior Communication Adviser
+47 48 09 22 45

Nå er forskningen i gang på ordentlig! Toktets første stopp varte i cirka 40 minutter søndag morgen. Hovedmålet var å senke ROV-en ned i vannet for å sikre at den fungerer som den skal. Dykket ble vellykket, og den fjernstyrte undervannsroboten er klar til bruk.

Vann fosser fra ROVen når den heises opp etter et vellykket dykk.
Vann fosser fra ROVen når den heises opp etter et vellykket dykk.

frode.jpg
Frode Leirvik (SINTEF)

I mellomtiden benyttet SINTEF-teamet stoppet til å pumpe 600 liter vann om bord. Den store tanken er såvidt synlig til venstre på bildet over. Vannet blir pumpet gjennom to filtre, og gjennom en fastfaseekstraksjonskolonne. Filtrene skal fjerne partikler og mikroorganismer, mens kolonnen som Frode Leirvik (SINTEF) jobber med skal samle sporene av legemidler og produkter for personlig pleie som vannet testes for. Prosjektet heter Pharmarine og er finansiert av EEA Norway grants Polen - Norge. Og filtrene skal ikke bare kastes bort. De skal tas med tilbake til SINTEF Ocean i Trondheim og bli analysert for DNA.

imagehi794.png

Geofysikk- og geologiteamene fra UiO, UiB og GEUS gjorde klar for de seismiske undersøkelsene som skal starte snart. Alexander Minakov fra UiO justerte planen for plasseringen av de seismiske mottakerne (OBS) som skal brukes til undersøkelsene, basert på de siste rapportene om isforholdene i den nordre delen av innsamlingsområdet. UiB-ingeniørene startet opp OBSene som skal plasseres på sjøbunnen av ROV-en (disse er de mørkeblå prikkene på kartet over). De må startes opp og få GPS signal før de settes på sjøbunnen. GEUS pakket ut og gjorde klar sine seismiske mottakere (de lyseblå prikkene på kartet). Disse mottakerne trenger ikke å plasseres av ROV-en. De synker ned til bunnen av seg selv, og flyter opp når de blir bedt om det. Unntaket er når det er is på vannet. Da risikerer de å bli ødelagt hvis de kolliderer med isen, så de må hentes av ROV-en når undersøkelsene er ferdige. Mer informasjon om de seismiske undersøkelsene kommer i morgendagens rapport.

I tillegg til de fysiske forberedelsene jobbet toktledelsen med å spikre ferdig en plan for de kommende dagene. Planen kan selvsagt endres, men i skrivende stund er den som følger: Båten skal først stoppe på det punktet markert med den gule prikken som er lengst til venstre på kartet. Der skal Akvaplan-niva, NORCE og SINTEF ta vannprøver for sine prosjekter. En multicorer skal også ta flere sedimentprøver fra sjøbunnen. Ved neste gul prikk skal Akvaplan-nivas rigg senkes ned til sjøbunnen. Den skal være der mesteparten av toktet, og måle ulike oseanografiske og biologiske parametre. På siste gul prikk vil Akvaplan-niva sette ut en havglider (avbildet under). Dette er en autonom, torpedoformet undervannsdrone som måler oseanografiske egenskaper i vannsøylen som temperatur, saltholdighet, turbiditet (partikler i vannet), samt klorofyll. Et innovativt ekkolodd (av type EK-80) skal brukes for å kartlegge både havbunnen og dyrelivet i vannsøylen. På samme sted som havglideren settes ut skal en multicorer ta sedimentprøver fra bunnen.

imagetww9q.png
Havglider som skal settes ut av Akvaplan-niva.

paul.jpg
NTNU-stipendiat Paul Rübsamen-von Döhren installerer en aluminiums prøveholder for å måle hvordan sjøsprøyt-is fester seg til og vokser. Dette fenomenet, kalt marin ising, gjør skip og offshore strukturer tyngre, og kan i verste fall skape ulykker. Pauls overordnede mål er å fastslå under hvilke forhold marin ising oppstår.

paul-2.jpg
NTNU-stipendiat Paul Rübsamen-von Döhren sjekker en aluminiums prøveholder som han installerte på baugen av skipet, for å se om det har dannet seg sjøsprøyt-is. I venstre hånd holder han et termometer.

Se alle daglige rapporter fra toktet