Nyhetsbrev juli 2020

Publisert tirsdag 7. juli 2020

Fangst og redskapskontroll er viktig for et effektivt, lønnsomt og miljøvennlig fiskeri. I arbeidspakke 3: «akustisk fangstkontroll» er målet å videreutvikle akustisk fangstovervåkings metodikk og få en bedre forståelse av stimatferd under fiske med not.

To mennesker på fiskebåt
Forsknings- og utviklingsarbeid på MS Fiskebas