Nyhetsbrev desember 2018

Publisert mandag 17. desember 2018

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om Ratatosk, SINTEF Oceans datainnsamlingsplattform. Ratatosk er installert om bord i flere fiskefartøy, bl.a. M/S «Eros» og M/S «Christina E» som begge var innleid for gjennomføring av forskningstokt i prosjektet i 2018.

Forsøksbilder

Videreutviklingen av Ratatosk har bestått i å implementere støtte for nye signaltyper som kan være relevant for fiskeadferd, men spesielt for beslutningsstøtte før kast. Nevneverdige signaler som nå kan samles inn systematisk er redskapssensorer og strømprofil. Signaler fra Ratatosk kan videreformidles til fangstovervåkningsplattformen som HI benytter.

Les mer om dette og om de andre arbeidspakkene i nyhetsbrevet