Nyhetsbrev August 2019

Publisert fredag 23. august 2019

I første halvdel av 2019 har det vært spesielt stor aktivitet i arbeidspakkene 3, 4 og 5. Det er gjennomført forsøk om bord på fartøy, samt på forsøksstasjonen til Havforskningsinstituttet på Austevoll.