Publikasjoner
Et utvalg av mediaomtaler og publikasjoner

 

Media

Vitenskapelige artikler

Rapporter og masteroppgaver

 • Bredvold, S. 2016. Robotic welding of Tubes with Correction from 3D Vision and Force Control. Masteroppgave NTNU.
 • Evensen. 2016. Robotic Multiple-Pass Welding of V-Groove Butt Joints. Masteroppgave NTNU.
 • Bostad, M. 2016. Comparing Justification Techniques for the Selection of an Acquired Automation Technology: an Empirical Study. Masteroppgave NTNU.
 • Oldebråten, S. 2016. Information Utilisation in the Planning Process of Suppliers in High-Variety, Low-Volume Supply Chains. Masteroppgave NTNU.
 • Eide Skarlo, J.P. og Utvik Karlsen, J. 2015. Managing shifting bottlenecks in an ETO-environment. Masteroppgave Aalborg Universitet.
 • Filho, P.N., 2015. Optimal master production scheduling in ERP systems for ETO companies: a maturity model. Masteroppgave NTNU.
 • Njåstad, E.B., Robotsveising med korreksjon fra 3D-kamera. Masteroppgave NTNU.
 • Olyisola, O. 2015. Takt time control in high mix/low volume production. Masteroppgave NTNU.
 • Kristoffersen, S., Hofinger Jünge, G & Shlopak, M. 2014. Planlegging, produksjon og prosessdata. Hva påvirker kvalitet og leveransepresisjon? Møreforsking Molde AS report.
 • Gjerde, E. M. 2014. Developing customer- and supplier relations in a supply chain. A case study of Oshaug Metall and a large and important customer. Masteroppgave Møreforskning Molde.
 • Iakymenko, N. 2014. An approach for evaluating the appropriateness of automation in manufacturing processes with increasing product mix. Masteroppgave NTNU.

Publisert 10. april 2013