Samarbeidspartnere
  Brunvoll

Brunvoll er et privateid selskap som leverer komplette thrustersystemer og vedlikehold av disse til et globalt marked. Med sin ekspertise innen hydraulikk, hydrodynamikk, elektronikk, mekanikk og elektroteknikk skreddersyr selskapet systemer i henhold til kundens krav til fremdrift og manøvrerbarhet. Brunvoll er lokalisert med hovedkontor og produksjon i Molde. Les mer på Brunvolls hjemmeside.

   
  Oshaug Metall

Oshaug Metall AS er en 3. generasjons produksjonsbedrift sentralt i Molde som fremstiller propellkomponenter for skip i støpt NiAl-bronse. Selskapets anerkjente kvalitetskomponenter foretrekkes av verdens fremste propellprodusenter for de mest krevende propellinstallasjoner. Les mer på Oshaug Metalls hjemmeside.

   
  SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. Les mer på SINTEFs hjemmeside.

   
  NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er Norges nest største universitet, med ca 20000 studenter og 3000 ansatte. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg tilbyr NTNU et rikt fagtilbud i samfunnvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Les mer på NTNUs hjemmeside.

   
  Møreforskning Molde

Møreforskning Molde driver med forskning innen helse, utdanning og samfunn, logistikk, nærings- og transportøkonomi. Møreforsking Molde AS ble etablert som aksjeselskap 1. januar 2002, men har en historie tilbake til 1986 da Møreforsking og Distriktshøgskolen i Møre og Romsdal gikk sammen om å etablere Forskningssenter Molde, som senere endret navn til Møreforsking Molde. Selskapet er eid av Møreforskning AS og Høgskolen i Molde, og har gjennom dette samarbeidet en stor faglig ressursbase. Les mer på Møreforskning Moldes hjemmeside.

   

Publisert 10. april 2013