Vi gjennomfører tre hovedaktiviteter:

  1. Kunnskapsdeling: Vi organiserer jevnlige digitale- og fysiske seminarer med seniorforskere og ledere innen rehabiliteringsfeltet, samt forskere i starten av karrieren.
  2. Samarbeid om søknadsutlysninger: Vi samarbeider om søknader til nasjonale og internasjonale forskningsmidler, og vi ønsker også invitasjoner til å delta i andres søknader om forskningsmidler velkommen.
  3. Kommunikasjon: Senterets deltakere engasjerer seg aktivt i kommunisering av våre forskningsaktiviteter. Vi publiserer i tradisjonelle vitenskapelige tidsskrifter, men søker også aktivt muligheter for å formidle vårt arbeid til allmennheten gjennom avisartikler, podcaster og deltar i nasjonale debatter om rehabilitering. Vi presenterer også vårt arbeid på nasjonale og internasjonale konferanser.
Ill.: Shutterstock