Hovedpartnere

Senteret har fire hovedpartnere og flere tilknyttede partnere.

  • (i) SINTEF  bidrar med ekspertise innen nye og muliggjørende teknologier for helse- og rehabiliteringsforskning (f.eks. AI). De har flere prosjekter som inkluderer digitale teknologier relatert til rehabilitering.
  • (ii) NTNU:  Avdeling for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er den viktigste samarbeidspartneren fra NTNU. GeMS har omfattende erfaring med klinisk forskning på rehabilitering etter hjerneslag og etter hoftebrudd.
  • (iii) UiO:   CHARM (Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services), er et forsknings- og brukernettverk innen rehabiliteringstjenesteforskning. CHARM, som er finansiert av NFR, er en forskningskoalisjon som består av forskere fra universiteter og sykehus.
  • (iv) St Olavs:  Slagenheten har vært en klinisk partner med NTNU (og andre) i flere randomiserte kontrollerte studier om rehabilitering (f.eks. intensiv trening av armfunksjon, gange og balanse, og høyintensiv intervalltrening, LAST og LAST-long-studiene).

Tilknyttede partnere

Våre tilknyttede partnere muliggjør identifisering av kunnskapshull og forskningsprioriteringer, støtter implementering og tilbyr fysiske arenaer for kunnskapsutvikling og samskaping nært praksisfeltet i kommunen og rehabiliteringssentrene. Våre tilknyttede partnere er:

  • Trondheim Kommunes Rehabiliteringssenter
  • Sunnaas Rehabiliteringssykehus
  • Kastvollen Rehabiliteringssenter AS
  • Unicare

Hovedpartnere og ledelse

Roshan das Nair

Seniorforsker
Navn
Roshan das Nair
Tittel
Seniorforsker
Telefon
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Mari Gunnes

Forsker
+47 41 43 39 65
Navn
Mari Gunnes
Tittel
Forsker
Telefon
+47 41 43 39 65
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Torunn Askim

Professor
99 58 92 35
Navn
Torunn Askim
Tittel
Professor
Organisasjon
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Hanne Ellekjær

Førsteamanuensis
41 56 26 87
Navn
Hanne Ellekjær
Tittel
Førsteamanuensis
Organisasjon
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. NTNU

Cecilie Røe

Professor
47 92 86 83 88
Navn
Cecilie Røe
Tittel
Professor
Organisasjon
Inst. for klinisk medisin, Univ. i Oslo