Forskning for mer bærekraftige rehabiliteringstjenester for å forbedre pasientens velvære og sosiale inkludering

Senteret for Digitale teknologier for Rehabilitering samler klinikere, forskere, utviklere av digital teknologi, tjenestebrukere og beslutningstakere for å adressere noen av de viktigste utfordringene i å utvikle og tilby rehabilitering.

Hvorfor fokusere på rehabilitering?

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at det er over 2,4 milliarder mennesker globalt sett med helseforhold som kunne ha nytte av rehabilitering. Dette tallet vil øke betydelig med befolkningsmessige trender (f.eks. eldrebølgen), økning i ikke-smittsomme sykdommer (f.eks. hjerneslag, hjerneskader, kreft) og langvarige tilstander (f.eks. multippel sklerose), samt klimakriser (som påvirker helse etter naturkatastrofer).

Rehabilitering forbedrer livskvaliteten og bidrar til samfunnsmessig og økonomisk velvære.

Behovet for rehabilitering øker og forventes å øke enda mer i årene som kommer, men mange som trenger rehabilitering får fortsatt ikke høykvalitets rehabilitering til rett tid og intensitetsnivå. Etterspørselen etter rehabilitering har allerede oversteget tilbudet av tjenester, og dette etterspørsel-tilbuds-gapet vil sannsynligvis øke ytterligere med nåværende befolknings- og sykdomstrender. Teknologi spiller en viktig rolle i å adressere dette problemet, men for å utnytte dens potensial, trengs det mer forskning på (a) effektiviteten (og mekanismene som ligger til grunn for dens effektivitet), (b) bærekraftig levering og (c) implementering av rehabilitering (spesielt med økt press på helsepersonell og systemer). Dette er noen av utfordringene vårt senter vil adressere, ved å integrere digitale teknologier i våre forskningsprogrammer.

 

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes
Foto: Shutterstock (Ground Picture)