Spill for diskusjon og refleksjon

Spill som en metode inngår som en del av Compareit-prosjektet.

I samarbeid med House of Knowledge og de øvrige partnerne i prosjektet, utvikler vi et brettspill som tar for seg både utfordringer og muligheter ved nye produksjonssystem i havbruk.

Brettspillet som er et såkalt Serious Game, har som formål å skape innsikt og forståelse, legge til rette for utveksling av ulike perspektiv, bidra til nysgjerrighet og refleksjon og samle inn data til forskning.

Compareit-spillet starter med informasjon om ulike produksjonssystem, som et utgangspunkt for spillingen. Deretter blir spillerne presentert for en rekke hendelser - som alle har tre tiltak. Spillerne må sammen rangere de økonomiske, miljø, og sosiale konsekvensene av hendelsene og deretter velge hvilket tiltak de ønsker å benytte seg av.

Eksempel på en hendelse: Det er store svingninger i det globale kraftmarkedet og det er behov for import av kraft grunnet lav kapasitet lokalt. Et medieoppslag informerer om at utbygging av landbaserte oppdrettsanlegg vil føre til lokal økning i kraftprisene som vil ramme både private husholdninger og næringsliv hardt. Diskuter og vurder konsekvensene av denne informasjonen.

Tiltak 1: Norske myndigheter har veldig tro på denne teknologien og iverksetter et testprogram hvor private husholdninger får innført en ekstraordinær kompensasjon slik at de ikke blir økonomisk berørt av utbyggingen.

Tiltak 2: Norske myndigheter har veldig tro på denne teknologien og iverksetter et testprogram. I tillegg blir industrien kompensert for lokale strømpriser over nasjonalt snitt pris.

Tiltak 3: I en usikker verden hvor energiprisene galopperer og norsk konsum ikke kan dekkes av norsk fornybar energi, blir det fattet vedtak om forbud mot landbasert oppdrett.

 

I løpet av 2023 og 2024 skal spillet tas i bruk som et verktøy for diskusjon og refleksjon.  

Les mer om Serious Games metodikken i denne bloggposten: Serious games that give serious results (sintef.no)