Nyheter

·         26.-28. februar 2010 vil det franske selskapet BRGM utføre seismiske målinger i og rundt sandtaket. Ved seismiske målinger registrerer man hvordan trykkbølger forplanter seg og reflekteres nedover i grunnen. Resultatene fra denne undersøkelsen vil sammen med resultatene fra de elektriske målingene kunne gi oss en god geologisk modell av sandtaket som vil hjelpe oss til å avklare om sandtaket egner seg til vårt formål.  I forbindelse med dette arbeidet vil det bli brukt små mengder dynamitt. Mengden dynamitt som vil bli brukt er så liten at det ikke er fare for skade på bygninger eller eiendommer. Informasjonsbrev til naboer både syd og nord for sandtaket vil bli sendt ut i god tid før arbeidet med seismiske målinger starter opp.

 

·         08.01.10 publiserte Drammens Tidende et intervju med sjefsforsker Erik Lindeberg, ved Sintef i Trondheim, angående CO2-laboratoriet. Artikkelen kan du lese her: http://dt.no/article/20100108/NYHET/701089997

 

·         24.12.09 skrev Svelvikposten en artikkel om CO2-prosjektet. Den kan du lese her: http://dt.no/article/20091224/SVPNYHETER/712249923

 

·         25.11.09 startet det franske firmaet BRGM med elektriske målinger av bakken i og rundt sandtaket. Dette ble gjort for å få mer kunnskap om strukturene i grunnen slik at vi kan lage en geologisk modell av området. Arbeidet var ferdig 02. desember og blir sett på som vellykket. De franske arbeiderne kom i kontakt med flere naboer som alle var vennlige og positive til prosjektet. Informasjonsbrev ble sent ut til beboere sør for sandtaket i forkant av undersøkelsene. Uheldigvis hadde vi ikke fått informert grunneiere og naboer i Dramstadbukta godt nok. Flere av disse tok kontakt med Svelviksand og lurte på hva som foregikk på området. Disse ble informert over telefon av Therese K. Flaathen ved Universitet i Oslo og informasjonsbrev til naboene i Dramstadbukta ble sendt ut 03.12.09.

     

·         18.11.09 deltok representanter fra både Sintef, Universitetet i Oslo og Norges Geotekniske Institutt på et folkemøte arrangert av Nærmiljøforum Klokkarstua - Verket på Klokkarstua
og Hovenga Samfunnshus. Her holdt professor Per Aagaard fra Universitet i Oslo et foredrag hvor han forklarte hvorfor vi har valgt Svelvikryggen som vårt feltlaboratorium og hva som skal skje der fremover. Etter foredraget var det åpent for spørsmål. Ca 30 beboere fra området var tilstede denne kvelden.

 

·         24.06.2008 ble søknaden om CO2-feltlaboratorium i Svelvikryggen godkjent av Plan og utviklingsutvalget i Hurum kommune Plan og bygg.

 

·         28.04.08 var det første folkemøtet hvor vi informerte om prosjektet våres. Møtet ble avholdt på Nærmiljøforum Klokkarstua - Verket på Klokkarstua og Hovenga Samfunnshus. På det daværende tidspunkt var ikke kommunen ferdig med å behandle søknaden om et mulig CO2-laboratorium i Svelvikryggen, men vi ønsket å være tidlig ute med å informere beboerne i området om det mulige prosjektet.

Published December 8, 2009

Ta gjerne kontakt gjennom å sende oss en .