Resultater

SOVAL (Strategisk Oppgradering av VA-Ledninger) er det verktøyet som er utviklet i B for VA-nett prosjektet.

Verktøyet er tilgjengelig her (link kommer).

Det er utarbeidet en veileder som  beskriver nødvendig tilrettelegging av data og hvordan SOVAL kan brukes. 

 

Kalibrering av levetidskurver

For hver enkelt gruppe av ledninger kan man kalibrere levetidsfunksjonen om man har nok tilgjengelige data. Link til Excel fil som automatisk genererer levetidsfunksjoner.