Partnere

Partner

Kunnskap/kompetanse

Drammen kommune

Offentlig forvaltning, drift og vedlikehold av VA-nett.

Oslo kommune

Offentlig forvaltning, drift og vedlikehold av VA-nett.

Bergen kommune

Offentlig forvaltning, drift og vedlikehold av VA-nett.

SINTEF

FoU innen vann- og avløpsnett. Asset management.

NTNU

FoU innen vann- og avløpsnett. Asset management.

Norconsult

Konsulentvirksomhet innen VA rettet mot offentlige virksomheter, blant annet kommuner

Multiconsult

Konsulentvirksomhet innen VA rettet mot offentlige virksomheter, blant annet kommuner

Norsk Vann

Norges interesseorganisasjon for vann og avløp. Representerer alle landets kommuner.