AUTOMED; fra pilletrilling til automatisk forsyning av medisiner - fra produsent til apotek

Partnere

Deltakere i prosjektet er:

 Holtung er med på å gi Norges befolkning god helse. Hver dag forsyner vi tusenvis av mennesker over hele landet med livsviktig medisin; akutt, forebyggende eller for en bedret livskvalitet.

Holtung har lang erfaring med helse - og sykepleieartikler, og er en av landets største leverandør innen denne sektor. Organisasjonen er bygd på kompetanse og service. Derfor har vi både farmasifaglig og sykepleiefaglig kompetanse i vår organisasjon. Vi legger stor vekt på at de ansatte skal ha et høyt kunnskapsnivå om varer, logistikk, kunder og selskapet. Distribunalen vår på Langhus sør for Oslo.

Holtung ble fra 1. juli 2004 integrert med Alliance apotekene for å stå sterkere i den harde konkurransen innen salg og distribusjon av legemidler i Norge. Holtung og Alliance apotekene holder til på hhv Langhus og Høvik, og har en felles ledelse. Holtung og Alliance apotekene (Alliance Unichem Norge AS) eies av Alliance Boots Plc. - Europas ledende konsern innen salg og distribusjon av helse og velvære produkter. Gjennom å være et selskap tilhørende Alliance Boots har vi tilgang til et nettverk og en kompetanse som gir oss vesentlige fortrinn.

Våre ledestjerner er:
Service - overfor kunder, leverandører og pasienter
Partnership - overfor strategiske kunder /leverandører , eiere
Entrepreneurship - nytenking og kreativitet for å bli dyktigere og mer effektive 
Trust – et selskap du kan å stole på 
Simplicity – alt vi gjør skal hele tiden bli bedre og enklere

Et fremgangsrikt selskap preges ikke av skippertak, men en utholdende evne til å bli stadig bedre - i respekt og forståelse med kundene. Det handler om å sørge for å gi et bidrag for en bedre helse. Det er det vi tror på og motiveres av i Holtung.

Hjemmeside: www.Holtung.no

 


 

Alliance apotek er en av Norges ledende apotekkjeder med 131 apotek, bandagister og bandagistapotek. I dag tilhører grossisten Holtung AS, leverandørene av sykepleieartikler Home Care AS og Samarit AS, og multidosefabrikken Farmaka AS selskapet.

Alliance apotek eies av Alliance Boots Plc. som er børsnotert i London. Selskapets satsing de siste årene, innebærer en betydelig tilvekst til kundekonseptet til Alliance apotek, "For hele deg". Konseptet har fokus fire områder: Legemidler, sykepleieartikler, velvære, kosttilskudd.

Ansatte i Alliance apotek har et bredt faglig spekter innen helsesektoren, og selskapet ble i 2005 kåret til en Gaselle bedrift av Dun & Bradstreet og Dagens Næringsliv.

Hjemmeside: www.Allianceapotekene.no

 


 

I desember 2005 ble Alpharmas generikaforretning en del Actavis Gruppen, noe som samlet danner et av de fem ledende generiske farmasøytiske selskaper i verden, med 10 000 ansatte i over 30 land.

Actavis er et hurtig voksende selskap, med hovedkvarter på Island og med moderne utviklings-, og produksjonsfasiliteter i Europa, USA og Asia, og med en omfattende salgs- og markedsorganisasjon på fem kontinenter.

Gruppen tilbyr en av de mest omfattende porteføljer innen generiske legemidler, med en variert sammensetning av preparater under utvikling og registrering.  Dette gjør det mulig å forsyne kundene med et bredt produktspekter av høy kvalitet til en overkommelig pris.

Actavis innehar en ledende markedsposisjon i verdens største markeder for generiske farmasøytiske produkter.

Hjemmeside: www.Actavis.no


   

Inpac is a Swedish contract manufacturing company with headquarters in Lund, Sweden. Inpac has today two manufacturing sites, in Lund and in S:t Olof, Sweden. With the acquisition of the Lier site from Actavis, an international generic pharmaceutical company, in December 2006, Inpac will reach a turnover of appr 350 MSEK and have 300 employees in Sweden and Norway.

The Lier plant, which manufactures tablets, liquids, creams and ointments primarily for the Nordic, European and Middle Eastern markets, was bought by Actavis in December 2005 following the acquisition of Alpharma´s human generic business.

"This is an excellent opportunity for Inpac to expand our offerings to pharmaceutical customers. With the competence and capability of the Lier plant we will be a very strong and competent supplier of contract manufacturing services" says Robert Jansson, CEO of Inpac AB.

Hjemmeside: www.inpac.no


 

SINTEF-gruppen er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet, og vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene i AUTOMED-prosjektet utføres i hovedsak av SINTEF Logistikk. Fagmiljøet i avdelingen består av kompetanseområdene:

  • Produksjonslogistikk
  • Forretningsutvikling

Kunnskap om forretningsmodeller og strategi er en viktig premiss for å utvikle helhetlige logistikkløsninger. Produksjonslogistikk er omforming (produksjon, montasje, etc.) og levering (lager, distribusjon, etc.) av produkter i verdikjeden i henhold til kundens behov og på en mest mulig effektiv måte. Forretningsutvikling handler om å identifisere, analysere, vurdere og introdusere nye forretnings- og produktideer.

Avdelingen driver forskning og utvikling både i enkeltbedrifter og i totale verdikjeder, med fokus på følgende områder:

  • Design av globale verdikjeder
  • Styringsmodeller for verdikjeder og produksjonsenheter
  • Utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i logistikk
  • Forretningsmodeller og strategiutvikling

Våre ambisjoner er å være det ledende nasjonale fagmiljø og internasjonalt anerkjent på vårt fagfelt. Avdelingen har 11 ansatte og fem tilknyttede medarbeidere. Av disse har 14 bakgrunn som sivilingeniører og to som økonomer. Avdelingen har tre personer med doktorgrad, samt seks doktorgradsstipendiater tilknyttet miljøet.

www.SINTEF.no
www.SINTEF.no/Logistikk
www.Smartlog.no 

Publisert 4. august 2006

Et forskningsprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd