AUTOMED; fra pilletrilling til automatisk forsyning av medisiner - fra produsent til apotek

AUTOMED; fra pilletrilling til automatisk forsyning av medisiner - fra produsent til apotek

AUTOMED er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som adresserer den nye virkeligheten i apotekbransjen i Norge. Gjennom nyskapende samarbeid har prosjektet et mål om å oppnå en radikal forbedring av vareforsyningen i verdikjeden fra produsent via grossist og ut til kunder i apotek. Dette skal blant annet skje gjennom utviklingen av et nytt konsept for automatisk vareforsyning.

Deltakere i prosjektet er legemiddelgrossisten Holtung, apotekkjeden Alliance-apotek, legemiddelleverandøren Actavis og legemiddelprodusenten Inpac. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd og deltakerbedriftene, med SINTEF som utførende forskningspartner. Aktivitetene startet i februar 2005 og ble avsluttet i april 2008. For mer informasjon om prosjektet og resultatene, se kontaktdetaljer i høyremargen.

Mer informasjon finner du i dette fakta-arket.

Om brukerstyrte innovasjonsprosjekt

AUTOMED er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt; en finansieringsordning fra Norges Forskningsråd gjennom forskningsprogrammet SMARTRANS. Støtte innvilges til bedrifter som ønsker å gjennomføre et målrettet utviklingsprosjekt for å forbedre egen prestasjon gjennom prosjekter som krever forskerinnsats for å realiseres. Dette skal både føre til en nytteeffekt for de involverte bedriftene gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskapning, og skape ny kompetanse som kommer andre bedrifter til gode.

Mer om Forskningsrådets SMARTRANS-program kan du lese her.

Prosjektleder:

Logistikkdirektør Holtung
Telefon: 64 85 03 13

Leder FoU-aktiviteter:

Seniorforsker SINTEF
Telefon: 73 55 05 13

Prosjektkoordinator:

Telefon: 73 55 03 84

Et forskningsprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd