• Prosjekt-team:

 • Referansegruppe:

  • ITS Norge

  • Kystverket

  • NSB AS

  • SINTEF Ocean

  • SINTEF Fiskeri og havbruk

  • SINTEF Mobilitet og sikkerhet

  • NTNU Institutt for produksjon og kvalitet

  • NTNU Psykologisk institutt

  • Universitetet i Stavanger