Spørreundersøkelse – kartlegging av IKT-sikkerhet i driftskontrollsystemer (DKS)

I 2015 gjennomførte Mattilsynet en landsomfattende undersøkelse av IKT-sikkerhet blant norske vannverk. Resultatene ble den gang av NSM karakterisert som nedslående. Siden den gang har vannbransjen i Norge hatt stort fokus på IKT-sikkerhet og dagens Koronasituasjon har også ytterligere fått vannbransjen til å modne digitalt.

Som en del av et større EU-prosjekt som ledes av SINTEF (https://stop-it-project.eu/), men hvor også andre sentrale aktører i norsk vannbransje slik som Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Bergen kommune, Norsk Vann og Powel er med, ønsker vi å foreta en ny vurdering av IKT-sikkerheten blant norske vannverk. Mattilsynet har også gitt beskjed om at de er svært positive til en slik ny kartlegging og vil bruke resultatene i sitt tilsynsarbeid.

Vi håper at dere har anledning til å svare på spørreundersøkelsen og dermed bidra til ytterligere økning av IKT-sikkerheten i norsk vannbransje. Resultatene vil bli presentert på Norsk Vanns Årskonferanse 8.-9. september 2020. 

Deltagelse i undersøkelsen er frivillig og anonym, og vi spør ikke om detaljer som medfører noen sikkerhetsrisiko. Vi ber om at det utpekes én representant fra hvert VA-verk som kan hente inn informasjon fra virksomheten og svarer på undersøkelsen.
Helt til slutt i undersøkelsen er det en mulighet for å gi fritekst-kommentarer.

Håper at dere blir med på dugnaden!

Hvis du har noen spørsmål rundt undersøkelsen, ta gjerne kontakt med martin.g.jaatun@sintef.no (evt. på telefon 900 26 921).

 

Spørreundersøkelsen finner du her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OQ_w4UFgsEWzCeAhDYsyr6eXVQDzXQdGvCAFLrFiDntUQkNCTDZZWTZHU1NVTEhWSFdCV1dWUjVBTy4u