Om prosjektet
Utvikling av programvareprodukter skjer i økende grad i globale prosjekter. De viktigste grunnene er etablering i nye markeder, økt kapasitet, og tilgang til ny teknologi.  For DNV GL Software, Fara og Storebrand er global programvareutvikling kritisk for å lykkes i sine markeder i framtiden. Imidlertid er det store utfordringer i å gjennomføre globale programvareutviklingsprosjekter med økende krav til hyppige leveranser, produktkvalitet og kundenærhet. Studier viser at globale prosjekter i snitt bruker 250 % mer ressurser enn samlokaliserte prosjekter. Det er særlig tre barrierer som gjør samarbeid over avstander vanskelig: forskjell i tidssoner, forskjell i geografi, og sosiokulturelle forskjeller. De siste årene har norske bedrifter opplevd en stor produktivitetsgevinst med smidige metoder. Dette prosjektet vil lage nye metoder som muliggjør slike gevinster for norske bedrifter også innen global programvareutvikling.

En effektiv utviklingsmetode er det viktigste konkurransefortrinnet for programvarebedrifter som nå møter en stadig hardere internasjonal konkurranse. Norge har i mindre grad utnyttet globalisering enn andre land i Skandinavia. DNV GL Software og Fara leverer innovative programvareprodukter til krevende kunder som befinner seg utenfor Norge. Å lykkes i et globalt marked krever at utvikling også foregår der. Storebrand er avhengig av å utvikle nye programvareløsninger for kunder i Skandinavia. Disse løsningene er kritiske for firmaet som gjør det uaktuelt å sette ut utvikling. Storebrand vil etablere global utviklingskapasitet for å bygge en ny digital kundefront og samtidig redusere kostnadene ved utvikling.

Globalisering gir en mer kompleks utviklingsprosess, men programvarebedrifter er avhengig av å mestre global utvikling for videre vekst. I tillegg til ansatte med høy kompetanse er riktige metoder for systemutvikling essensiell for vellykkede nye produkter. I dag finnes ingen etablert utviklingsmetode for global programvareutvikling.

Innovasjonsprosjektet SMIGLO vil utvikle nye og forskningsbaserte smidige metoder som er skreddersydd for spesielle krav til global programvareutvikling. 

De nye metodene vil være skreddersydd for rammevilkår i globale produktutviklingsprosjekt: De vil tilpasses behovene til norske bedrifter og være åpent tilgjengelig som håndbøker og praktiske verktøy. Videre vil metodene være basert på smidig systemutviklingspraksis, dokumentert gjennom internasjonal forskning, og tilpasset forskjellene i arbeidslivskultur i Norge og i samarbeidende land. Metodene vil beskrive sentrale aspekter ved gjennomføringen av utviklingsprosjekter som roller, prosesser, verktøy, artefakter, og prosjektfaser, og dekke kritiske fagtema som prosjektledelse, teamarbeid, kunnskapsforvaltning og kundemedvirkning.

SMIGLO vil utvikle metoder for:

  1. Nearshoring – prosjekter med distribuert utviklingsaktivitet i samme tidssone, geografisk nærhet og små sosiokulturelle forskjeller.
  2. Farshoring – prosjekter med distribuert utviklingsaktivitet i forskjellige tidssoner, med betydelig geografisk distanse og store sosiokulturelle forskjeller.

SMIGLO ledes av DNV GL

Published November 15, 2007

Fakta om Smiglo

  • Stadig flere bedrifter må forholde seg til programvaresystemer for å håndtere bank, forsikring, fabrikksystemer, gass, elektrisitet, olje.
  • Undersøkelser viser at globale prosjekt bruker 250 prosent mer ressurser enn nasjonale prosjekt. Og at Norge er i ferd med å falle på rankingen over land som utnytter globalisering.
  • I Norge er smidig utvikling med daglige møter og selvstendige team, vanlig. Suksessen gjør at man ønsker en lignende praksis i globale prosjekter.
  • Prosjektet vil utvikle nye forskningsbaserte metoder; skreddersydd for spesielle krav til global programvareutvikling.
  • Deltakere er DNV GL, Storebrand og Fara, som har kontorer i Malayia, Kina, Polen, Ukraina, UK, Litauen, Sverige, Finland og USA, deltar i prosjektet.
  • Innovasjonsprosjektet skal gå i fire år, er ledet av DNV GL og er støttet av Forskningsrådet gjennom BIA - brukerstyrt innovasjonsarena

webmaster: