Advanced Building Skins with Integrated technology

Nytt forskningsprosjekt om yttervegger med integrert teknologi

SINTEF, NTNU, Saint Gobain Byggevarer, NorDan og Schüco er partnere i et nytt forskningsprosjekt som skal utvikle løsninger for fremtidens yttervegger og vinduer med integrert teknologi

SkinTech – Advanced building skins with integrated technology – er finansiert av Forskningsrådet og industripartnerne.

Vinduer og glassfasader skal ha flere funksjoner enn bare å la oss se ut og å slippe inn dagslys. Det skjer en stor utvikling i teknologier for denne typen fasader, som for eksempel smarte styringssystemer, beleggteknologi, solskjerming, solceller og ventilasjonsløsninger. Teknologien som integreres må ikke gjøre at vinduet mister sine primære funksjoner, heller ikke være negativt for andre egenskaper slik som U-verdi og regntetthet. Opake fasader kan også ha integrert teknologi blant annet for samhandling med ventilasjonssystem, og løsninger for lagring av termisk energi. Dette danner bakgrunnen for opprettelsen av forskningsprosjektet SkinTech.

Mye av forskningen i SkinTech vil baseres på erfaringer fra utprøving av reelle løsninger i Zero Emission Buildings Research Lab i Trondheim og i demonstrasjonsbygget som oppføres av Saint-Gobain.

      

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes
Foto: ..............

Prosjektdeltakere

Steinar Grynning

Senior Business Developer
+47 97 56 61 03
Name
Steinar Grynning
Title
Senior Business Developer
Phone
+47 97 56 61 03
Department
SINTEF Community - Staff
Office
Brussels
Company
SINTEF AS

Francesco Goia

Førsteamanuensis
45027437
Name
Francesco Goia
Title
Førsteamanuensis
Organization
NTNU

Nicola Lolli

Senior Research Scientist
+47 45 06 33 20
Name
Nicola Lolli
Title
Senior Research Scientist
Phone
+47 45 06 33 20
Department
Architecture, Materials and Structures
Office
Trondheim
Company
SINTEF AS

Birgit Risholt

Senior Research Scientist
+47 45 42 89 81
Name
Birgit Risholt
Title
Senior Research Scientist
Phone
+47 45 42 89 81
Department
Architecture, Materials and Structures
Office
Trondheim
Company
SINTEF AS

Alessandro Nocente

Postdoktor
73590666
Name
Alessandro Nocente
Title
Postdoktor
Organization
NTNU