Referansenettverk for digital sikkerhet

Formålet med referansenettverket er å mobilisere norske organisasjoner til å delta på den Europeiske forskningsagendaen. Nettverket er åpent for alle som er interessert i forskning på digital sikkerhet. Vi samarbeider med å dekke deltagelse i de relevante EU-fora, dele informasjon og støtte hverandre, samt gi koordinerte innspill til EUs forskningsagenda relatert til digital sikkerhet. Referansenettverket gir faglig støtte til Forskningsrådet i forbindelse med deres deltagelse i ulike EU komitéer og tilrettelegger høringsrunder for norske innspill til strategidokumenter og kommende utlysningstekster. Vi organiserer nasjonale møteplasser for fysisk og virtuelt strategiarbeid.

Kontaktpersoner i nettverket:

Per Håkon Meland - SINTEF Digital
Martin Gilje Jaatun - SINTEF Digital
Stephen Wolthusen - NTNU
Audun Jøsang - UiO
Øyvind Ytrehus - Simula@UiB
Bjarte M. Østvold- Norsk Regnesentral
Habtamu Abie - Norsk Regnesentral

 

 

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes

Kontaktpersoner

Per Håkon Meland

Seniorforsker
+47 41 10 81 48
Navn
Per Håkon Meland
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 41 10 81 48
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Martin Gilje Jaatun

Seniorforsker
+47 90 02 69 21
Navn
Martin Gilje Jaatun
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 90 02 69 21
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS