Fotonikk21

er en norsk speiling av teknologiplatformen Photonics21. Fotonikk21 samler de norske optikkmiljøene for å fremme optikkforskning i Norge.

Hovedmålene er:

  • Formidle informasjon og kontakter fra Photonics21 til norske aktører
  • Nettsted med dokumenter, informasjon, diskusjonssider
  • Arrangere workshops for informasjon og koordinering
  • Etablere et kontaktnett for EU-søknader
  • Bidra til at norske forsknings- og industrielle interesser blir ivaretatt i utarbeidelse av europeisk Strategic Reseach Agenda (SRA)
  • Danne grunnlag for en norsk SRA for optikkområdet.

Fotonikk21 har begynnt å utarbeide en norsk strategisk forskningsagenda. SINTEF IKT har tatt koordineringsrollen.

For nærmere informasjon:

Kay Gastinger
Projektkoordinator

SINTEF IKT
Optiske Målesystemer og Dataanalyse
7465 Trondheim
tel. +47 73590457

 

Photonics21

 

er en europeisk teknologiplatform som samler optikkindustrien og -forskningsmiljøene i Europa for å etablere en felles strategisk forskningsstrategi. Photonics21 er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle.  Hovedmålene av Photonics21 er:

  • etablere en sterk europeisk allianse innenfor optikkforskning
  • gjøre europeisk industri internasjonalt ledende ved å lage en strategisk link mellom forskning og industri
  • definere langsiktige mål for utviklingen av europeisk optikkforskning
  • skape rammebetingelser for å forsere optikkforskningen i Europa

Photonics21 har utarbeidet en Strategic Reseach Agenda (SRA) som kan lastes ned fra hjemmesiden. Her finnes det også mer informasjon om Photonics 21.

© SINTEF IKT