Presentasjoner NFTK 2010
Presentasjoner fra konferansen "Konsekvenser av fritt redskapsvalg"
Tittel Forfatter

Åpningstale til NFTK 2010

Vidar Ulriksen
Forvaltningsmessige aspekter av fritt redskapsvalg  Knut Korsbrekke, Havforskningsinstituttet
Karbon foot-print - effekter av ulike redskapstyper Harald Ellingsen, NTNU
Fangstbehandling ved ulike redskapsvalg Ida G. Aursand, SINTEF Fiskeri og havbruk as
Strategi rundt liberalisering av redskapsvalg Geir Martin Lerbukt, Fiskeri- og kystdepartementet
Utvikling av redskapspolitikk i Island Sveinn Margeirsson, Matis, Island
Verdiskaping i vertikalt integrert industri - effekter av redskapsliberalisering  Magnar Pedersen, Nergård AS
Konsekvenser av fritt redskapsvalg for havfiskeflåten Paul Gustav Remøy og Jan Ivar Maråk, Fiskebåtredernes forbund
Parsnurrevad og flytetrål i flåten under 15 meter John Roger Eriksen og Ian Kinsey (Norges Kystfiskarlag)

Publisert 23. august 2010