Kontakter / Nettverk

Forskningsrådet - informasjon om SAMRISK II - www.forskningsradet.no/prognett-samrisk/Home_page/1228296552859

Informasjon om 22. juli i Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Gjørv_Report

Fylkesmannen – Samfunnssikkerhet og beredskap - http://www.fylkesmannen.no/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - http://www.dsb.no/

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) - https://nsm.stat.no/om-nsm/

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) - http://www.ffi.no

Kriseinfo - http://www.kriseinfo.no

Unngå ulykker med Sikkerhverdag.no - http://www.sikkerhverdag.no/

SEROS - Ved UiS - Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet - http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/seros/ og Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 ved UiS - http://www.uis.no/article.php?articleID=90630&categoryID=14687

Forskning - Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS – se http://www.uis.no/forskning/vi-forsker-paa/risikostyring-og-samfunnssikkerhet/

Forskning - Samfunnsikkerhet ved UiT - http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=418243

STAFO samfunnssikkerhet - en fagforening for alle som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap - http://samfunnssikkerhet.org/?page_id=17

Media-nettverk for samfunssikkerhet - http://www.samfunnssikkerhetnorge.no/


NORDEN/EU/Verden

Nordisk program om samfundssikkerhed -  http://www.nordforsk.org/no/programmer/programmer/samfunnssikkerhet

Sverige - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB - https://www.msb.se/

Senter for "Societal Resilience" ved Universitetet i Lund - http://www.resilience.lu.se - Kontaktperson:

Sverige: European Societal Security Research Group - http://societalsecurity.eu/

EU: SOURCE Nettverk - Virtual centre of excellence for research support and coordination on societal security - www.societalsecurity.net/

USA – the Department of Homeland security http://www.dhs.gov/

ISDR – FNs internasjonale strategi for kriseforebygging: http://www.unisdr.org/

Improving Governance of Systemic Risks - http://www.irgc.org

Publisert 20. mai 2014