Strategidokument
Dokumentet har vært behandlet i referansegruppen (møte 21 Juni) og styringsgruppen (møte 29 Juni). Ny revisjon er under arbeid, basert på kommentarene fra disse møtene (se kommentarene under Møter). Siste revisjon ble oversendt Forskningsrådet 23 August.

Publisert 4. april 2011