Workshop Shredderfluff
GjenVinn prosjektet i samarbeid med Norsk Industri og Norsk Returmetallforening gjennomførte en workshop "Fremtidig håndtering av shredderavfall/shredderfluff, problemstillinger og utfordringer" Hensikten med workshopen var å kartlegge utfordringer knyttet til shredderfluff, belyse rammebetingelser rundt shredderavfall og hvilke konsekvenser dette har for resirkulering av metall, samt produsentansvaret i forhold til avfallsproblematikken.

Program og presentasjoner

Dokumentasjon fra workshop arrangert 9. april 2008 i samarbeid med Norsk Industri og Shreddergruppen i Norsk Returmetallforening.

Innledning, Osvald Lyngstad, Shreddergruppen, Norsk Returmetallforening

1. Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff
Tore Methlie Hagen, Norsas

2.Hva gjør shredderfluff til farlig avfall og hva er konsekvensene ved denne karakteriseringen? Hvilke tiltak må iverksettes for å unngå karakterisering som farlig avfall?
Innleder: Kari Aa, Statens Forurensningstilsyn

3. Resultater fra fylkesmennenes aksjoner og SFTs analyser av shredderfluffen
Innleder: Ole Thomas Thommasen, Statens Forurensningstilsyn

4. GjenVinn-prosjektet – status og videre arbeid
Innleder: Dag Ausen, prosjektleder, SINTEF

5.Produsentansvaret i forhold til avfallsproblematikken
Innledere: Hans Løken, Elretur og  Erik Andresen, Autoretur

Oppsummering av arrangementet er tilgjengelig her.

Publisert 10. april 2008

Prosjektansvarlig: , Veolia Miljø
Prosjektleder: , SINTEF IKT, tlf. 22067546
GjenVinn prosjektet er delfinansiert av BIA-programmet i Norges Forskningsråd.