Økt gjenvinning gjennom bedre materialsortering - GjenVinn

GjenVinn er et samarbeidsprosjekt mellom tre store gjenvinningsbedrifter i Norge og en leverandør av automatiserte sorteringsmaskiner i regi av bransjeforeningen Norsk Industri. SINTEF deltar som forskningspartner og gjør også prosjektledelsen. Prosjektet ble startet opp i 2007 og går ut 2009.

Målet med GjenVinn-prosjektet er å utvikle og implementere ny teknologi og sorteringseffektive løsninger som øker volumet av rene, utsorterte materialer i gjenvinningsbransjen. Dette vil skape betydelig økt verdi av avfallet, gi økt lønnsomhet for bedriftene og reduserte avfallsmengder til deponi.

Resultatene i prosjektet vil legge grunnlaget for å sortere ut nye og renere materialfraksjoner fra avfallet og på denne måten bedre lønnsomheten for bedriftene. Dette vil også gi betydelige samfunnsmessige gevinster, bl.a. ved at avfallsmengden til deponi kan reduseres.

 

AVLYST: Frokostmøte "Ny gjenvinningspolitikk?" 26. nov. 2008

Onsdag 26. november 2008 kl 8-10
Hovedstyresalen, Industriens Hus, Oscarsgate 20, Oslo

Møteleder: Thoralf H. Thorsen, Norsk Industri

Program:
Tema 1: Statsbudsjettet 2009 - Ny gjenvinningspolitikk?
Innledning av avdelingsdirektør Anne Beate Tangen, Miljøverndepartementet
Replikk fra adm.dir. Anders Nygaard, Veolia Miljø, leder i Norsk Industris utvalg for gjenvinning etterfulgt av åpen diskusjon

Tema 2: Vil GjenVinn-prosjektet gi gjenvinningsbransjen et teknologisk løft? Presentasjon fra seniorforsker Odd Løvhaugen, SINTEF IKT etterfulgt av åpen diskusjon.

Invitasjon
BEKLAGER - AVLYST

Delprosjekt 1: Utsortering av papp, papir, myk- og hardplast

Målsetting: Sortere ut papp, papir og ulike plaster slik at TOC-nivået i restfraksjonen tilfredsstiller myndighetskrav for fremtidig deponering.

Deltakere: Veolia Miljø AS, Titech Visionsort AS. FoU-partner: SINTEF IKT

Delprosjekt 2: Metallfraksjon fra Shredderanlegg

Målsetting: Skape renere metallfraksjoner fra shredderanlegg, samt finne sorteringsløsninger for shredder-fluff fraksjonen.

Deltakere: Norsk Metallrerut AS, Titech Visionsort AS. FoU-partner: SINTEF IKT

Delprosjekt 3: Gjenvinning av bildekk

Målsetting: Utvikle løsninger som muliggjør bruk av resirkulert gummigranulat fra bildekk.

Deltakere: Ragn-Sells AS. FoU-partner: SINTEF Materialer og kjemi

Prosjektansvarlig: , Veolia Miljø
Prosjektleder: , SINTEF IKT, tlf. 22067546
GjenVinn prosjektet er delfinansiert av BIA-programmet i Norges Forskningsråd.