Mandag 7. februar 2022 deltok Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), sammen med NTNU og SINTEF, på Bellonas miniseminar «Trekull – en viktig klimaløsning».

Fredrik Hauge (Bellona), Aud Wærnes (SINTEF), Kåre Bjarte Bjelland (Eramet), Viktor Myrvågnes (Elkem), Sten Yngve Larsen (Eramet), Erlend Olsen (Finnfjord), Martin Melvær (Bellona) og Skage Grønneberg (Bellona). Foto: SINTEF

Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) sammen med NTNU og SINTEF, deltok på Bellonas miniseminar «Trekull – en viktig klimaløsning». Inviterte gjester var klima- og miljøminister Espen Barth Eide og representanter for Stortingets energi- og miljøkomite, samt næringskomite. Bellona overrakte rapporten «Biokarbon som klimaløsning i industri» til Klima- og miljøministeren.

Smelteverkene tilknyttet FFF står i dag for 2400 årsverk og en årlig omsetning på 16 MRD NOK, og inkluderer 12 smelteverk spredt langs hele vårt langstrakte land. Smelteverkene i Norge har hatt felles forskningsaktiviteter i over 30 år. Medlemmene i FFF per i dag er Elkem, Eramet Norway, Wacker og Finnfjord i samarbeid med SINTEF og NTNU for koordinering og prosjektledelse. FFFs visjon er Forskning for en bærekraftig utvikling av ferrolegeringsindustrien. Målet om karbonnøytral produksjon av ferrolegeringer i 2050 styrer valg av satsingsområder innen forskning for FFF, valg som er godt forankret i Prosess21 og Veikartet for prosessindustrien. Prosess21 viser tydelig at tiltak i denne bransjen vil monne, de største punktutslippene i landet kommer fra denne industrien, sammen med oljeindustrien.

To representanter fra FFF bedriftene deltok med innspill på seminaret, Eramet Norways strategi -og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland med foredrag ‘Nødvendige rammevilkår for grønn omstilling i industrien’ og Driftssjef Erlend Dårflot Olsen fra Finnfjord «Forskning og utvikling av grønne løsninger for industrien».

Bjelland sier, «Det grønne skiftet krever også et skift i våre rammevilkår. Dette arrangementet i regi av FFF og Bellona gav Eramet Norway og ferrolegeringsindustrien en fin mulighet til å fremme vårt syn på hvordan industrien og myndighetene bør jobbe sammen for å sikre vilkår som gjør at vi kan videreutvikle våre bedrifter i Norge».

«Jeg er sikker på at storsamfunnet ønsker at de mange titalls ferrolegeringsbedriftene rundt om i Norge skal være drivkrefter for utvikling av attraktive lokalsamfunn og robuste industriregioner også i tiårene fremover. Da er vi avhengig av en felles forståelse av hva som kreves, og det står tydelig i Hurdalsplattformen at fornybar og billig energi skal være et fortrinn for både innbyggere og industriutvikling også i fremtiden. Den norske prosessindustrien foredler fornybar energi til produkter som verden trenger for å lykkes med det grønne skiftet, og vi har mer å gi. Vi skal skape ny historie, for det handler om Norge og om hvilket samfunn vi vil ha.»

Olsen sier; «Elkem og Eramet, begge del av store internasjonale konsern, legger tyngden av sin forskning til Norge. Dette sier mye om kunnskapsnivået og kvaliteten på forskningsmiljøene i Norge, det sier også noe om at vi har fungerende støtteordninger for forskning, og understreker viktigheten av forutsigbare programmer og betingelser for å opprettholde kontinuiteten også i fremtiden».

«Gjennom årene har ferrolegeringsindustrien oppnådd gode resultater basert på langsiktig forskning på mange områder. Eksempler på dette er reduksjon i utslipp av NOx og CO2, sistnevnte basert på bruk av bl a biokarbon. Bruk av Biokarbon som reduksjonsmiddel har vært en forskningsaktivitet siden 1996, både gjennom FFF og/eller i de enkelte selskapene. Enkelte av medlemsbedriftene i FFF har nå erstattet ca 20% fossilt karbon med biokarbon, og fortsetter ufortrødent videre mot målene om karbonnøytrale prosesser i 2050.

Hva trenger vi fremover? Erkjennelsen av at denne industrien skal fortsette å produsere ferrolegeringer i Norge, da vi her på berget er svært godt rustet til en bærekraftig utvikling mot klimanøytral metallproduksjon.

Det er viktig å sikre forutsigbare rammebetingelser for bedriftene, for forsknings- og utdanningsinstitusjonene, for forsknings- og innovasjons-aktivitetene, men ikke minst for «first movers» når ny teknologi skal implementeres».

Seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellone, Martin Melvær, overleverte Bellona rapporten "Biokarbon som klimaløsning i industrien" til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Video: Bellona Foundation