Påmelding til evalueringskonferansen: 1. juli

Publisert fredag 1. juli 2016

Husk påmelding til evalueringskonferansen 1. juli. Etter den tid høyere pris og forbehold om ledig plass.

Arrangørenes logo
Arrangørene

Kom til #evalueringskonferansen2016 i Trondheim den 29. og 30. september og hør på innleggene om "evaluering som redskap for omstilling" som statssekretær Paul Chaffey (KMD), följeforskningsprofessor Göran Brulin (Tillväxtverket), Panama-Papers-journalistene Veslemøy Østrem og Per Kristian Aale (Aftenposten), organisasjonsdirektør Ida Munkeby (nyfusjonert NTNU), direktør Frode Forfang (UDI), direktør Steffen Sutorius (Difi), direktør Øystein Børmer (DFØ), miljøpakkeprogramleder Heidi Fossland (Trondheim kommune), seniorrådgiver Håvard Solem (Enova), følgeforsker Håkon Finne (SINTEF), avdelingsleder Aleksander Åsheim (UDI), innvandringsprofessor Berit Berg (NTNU), anbudsforsker Hans Torvatn (SINTEF), underdirektør Bjørn Martin Ørvim (Riksrevisjonen), omsorgsteknologistipendiat Mari Synnøve Berge (Høgskolen i Bergen), IKT-prosjektevaluatorene Andreas Landmark og Agnar Johansen (SINTEF), evalueringsprofessor Knut Samset (NTNU), sykehusrådgiver Tarald Rohde (SINTEF) og et dusin andre eksperter fra hele landet skal holde. Diskutere med dem og et hundretalls andre deltakere får du også gjøre, ikke minst under festmiddagen på Rockheim. Men da må du melde deg på nå; evalueringskonferansen.no.

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: