Evalueringsmodell for Nye Veier

Publisert torsdag 15. desember 2022

Evalueringsmodell for Nye Veier

SINTEF har utviklet en evalueringsmodell for Nye Veiers evaluering av utbyggingsprosjekter. Veilederen finnes her: Veileder Nye Veier 23.11.2022.pdf