Utfordringer og muligheter i havbruksnæringen

I arbeidspakke 2 i Compareit har vi samlet kunnskap om utfordringer og muligheter som havbruksnæringen opplever i sin helhet samt knyttet til ulike produksjonssystemer.

Vi startet med å intervjue folk som jobber i næringen, for så å sette svarene sammen i et tankekart-lignende system. Dette tankekartet representerte et samfunns-økologisk system som havbruksindustrien er en del av. Et samfunns-økologisk system er et system satt sammen av økologiske og samfunnsmessige faktorer som påvirker og påvirkes av hverandre. For eksempel er rent vann og gode strømforhold viktige betingelser for å starte oppdrettsaktivitet i havet, men selv ved gode betingelser er lokaliteten avhengig av å ha lov til å starte opp og ha tilgjengelig arbeidskraft.  

For å bli forsikre oss at kartet stemte med virkeligheten inviterte vi til workshop. Vi samlet flere personer fra industrien sammen med personer fra ikke-statlige, frivillige organisasjoner, forvaltningsrepresentanter og eksperter. Dette ga et datasett med de viktigste utfordringene og muligheten i næringen, og hvordan disse elementene henger sammen. Denne kunnskapen er viktig i seg selv, men kan også brukes til å vurdere hvilke beslutninger som kan være mer gunstige å foreta seg. Basert på datasettet kjørte vi ulike scenarioer der vi simulerte endringer i systemet og kunne slik analysere hvordan disse endringene kan påvirke systemet. 

Slik kunnskap og muligheten til å simulere konsekvensen av tiltak er gull verdt i produksjonsplanlegging, forvaltning og utforming av politikk. Som en del av formidlingen fra prosjektet, tok vi turen til Italia for å delta på Aquaculture Europe 2022 konferansen og fortelle om våre funn! Compareit prosjektet var godt representert i konferansen, og arbeidspakke 2 var en del av sesjonen «Socio-Economic Challenges for Sustainable Aquaculture in a Changing Environment» under temaet «approaches and tools». Det vil si, hvilke verktøy og fremgangsmåter vi trenger for bærekraftig utvikling og forvaltning av havbruk. 

Aquaculture Europe konferansen er en av mange samlingsplasser for å dele og lære om havbruk. Konferansen bød på gode samtaler, plakater og muntlige presentasjoner om tema innenfor genetikk, mikroplast, samfunnsøkonomiske utfordringer, dyrevelferd, kystsoneplanlegging, robotikk, oppdrett av nye arter, med mer! Innholdet var variert og med noe for enhver smak. For å ha bærekraftig utvikling er vi nødt å samarbeide med hverandre og dele kunnskapen vi sitter på. Dette gjelder innad i Norge så vel som på tvers av landegrenser. Nøkkelen er kommunikasjon og formidling, en viktig del av Compareit-prosjektet.