SPØRREUNDERSØKELSE

Spørreskjema for sammenstilling av erfaringer fra boligfeltutviklere, bl.a. hvilke fagområder dekker de internt, ROS, dimensjonering, hvor trykker skoen, hva fungerer godt/hva mangler, egne erfaringer med metoder.

Formål:

  • Del 1: Sammenstille erfaringer (fra boligfeltutviklere) om valgte overvannsløsninger og deres egnethet
  • Del 2: Kartlegge behov for risikovurderinger og risikoverktøy i planprosessen (for boligutviklere/-produsenter)

Vi håper at du har anledning til å svare på spørreundersøkelsen.

Hvis du har noen spørsmål rundt undersøkelsen, ta gjerne kontakt med stian.bruaset@sintef.no 

Spørreundersøkelsen finner du her: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=970574X277886865X87067