The Multiphase Flow Assurance Innovation Centre (FACE)

Flerfase seminar i Oslo

FACE deltar på ”Design og drift av flerfasesystemer for olje og gass 2010” i Oslo 27-28 oktober. Dette er et viktig møtested for forskning, engineering og operatører.

”Flerfaseteknologi vil være helt avgjørende for videre utbygging på norsk sokkel og vil også være sentral i forbindelse med eksport av norsk teknologi. For å komme videre med nye optimale løsninger som utnytter denne teknologien, er det avgjørende at man klarer å kombinere ny kunnskap, metodikk og utstyr med felterfaringer fra ulike tekniske løsninger.”

Published September 9, 2010

Institutt for Energiteknikk, P. O. Box 40, NO-2027 Kjeller, Norway. Phone: +47 63 80 60 00. E-mail: