Case i PRESIS
Det er planlagt fem case i prosjektet: - Effekt av saktekjøringer på endestasjonspunktlighet -Effekten av Prosjekt Oslo -Korreksjonsfaktor for forsinkelsestimer -Synliggjøring av slakk  -Godstransport på Dovrebanen.

Publisert 18. september 2013