OPTILOG II

Optimering av produksjon og logistikk i integrerte vareproduserende verdikjeder - med fokus på byggeplassen

OPTILOG II er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som skal utvikle metodikk og løsninger for etablering av en differensiert og lean verdikjede for leveranser til bygg og anleggsvirksomhet. I prosjektet samarbeider rørprodusenten Pipelife Norge, grosissten Ahlsell og entreprenøren NCC Construction, mens SINTEF ved avdelingene logistikk og industriell økonomi er utførende forskningspartnere.

 

OPTILOG II skal bygge på oppnådde forskningsresultater i det foregående forskningsprosjektet, OPTILOG. Fokus i prosjektet er byggeplassens krav til effektiv logistikk og hvordan disse kravene forplanter seg bakover i kjeden.

 

Om brukerstyrte innovasjonsprosjekt

OPTILOG II er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt; en finansieringsordning fra Norges Forskningsråd. Støtte innvilges til bedrifter som ønsker å gjennomføre et målrettet utviklingsprosjekt for å forbedre egen prestasjon gjennom prosjekter som krever forskerinnsats for å realiseres. Dette skal både føre til en nytteeffekt for de involverte bedriftene gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskapning, og skape ny kompetanse som kommer andre bedrifter til gode.

Mer om Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) og brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Prosjektleder:

Logistikksjef Pipelife Norge AS
Telefon: 48008255 

Leder FoU-aktiviteter:

Forsker SINTEF
Telefon: 73 59 71 22