© Copyright-informasjon

LogiNord har opphavsretten til all informasjon som legges ut på www.sintef.no/LogiNord

LogiNord gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være korrekt, men påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Brukere har tillatelse til å kopiere stoff fra LogiNord til bruk på andre hjemmesider, eller i et annet medium, utskrift, elektronisk eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra LogiNord. Kilden skal imidlertid oppgis når stoff som LogiNord har opphavsretten til kopieres eller offentliggjøres.

Eventuelle lenker til eksterne hjemmesider gir deg muligheten til å finne mer stoff om emnet. LogiNord er ikke ansvarlig for innholdet på disse internettsidene.

Published September 27, 2010

  LogiNord; Sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains
© LogiNord