Om FBI
Alle ansatte ved forskningsinstituttene / bedriftene lokalisert i Oslo-området nevnt nedenfor utgjør FBI. Totalt omfatter dette ca. 1000 ansatte.

FBI ble stiftet 22.4. 1960.

Den 10.2.2009 ble FBI registrert i Frivillighetsregisteret, Brønnøysund med
organisasjonsnummer 993 786 330.

Medlemmer i dag:

  • NGI (Norges Geotekniske Institutt)
  • NR (Norsk regnesentral)
  • NTI (Norsk treteknisk institutt)
  • SINTEF Oslo

Hvem finansierer FBI?

FBIs virksomhet finansieres delvis av instituttene som betaler et visst beløp iht. antall ansatte. FBIs budsjett er totalt på rundt NOK 250 000,-. Gruppene får tildelt beløp ut fra aktivitetsnivå og antall deltagere. Støtten fra instituttene er imidlertid ikke nok til å finansiere all aktivitet, og de fleste grupper må derfor kreve egenandeler av deltagerne.

Hvorfor et FBI?

Instituttene som står bak FBI er i utgangspunktet små. Antall aktive innen hver idrett blir gjerne for lite til at man kan delta i lagidrettene. Ved å gå sammen i ett felles bedriftsidrettslag oppnår vi en "medlemsmasse" som gjør at vi kan drive med flere aktiviteter og på flere nivåer. Det blir kort sagt mulig for flere å drive sin idrett på den måten de ønsker. Foruten det sportslige bidrar FBI til verdifull sosial kontakt, ikke bare på det enkelte institutt men også instituttene imellom.

Hvordan drives FBI?

FBI ledes av et styre som er satt sammen av representanter fra flere institutter. Det avholdes årlig styremøte i mars/april. Hver gruppe i FBI har en oppmann. Han eller hun setter opp budsjett og sørger for at dette ikke overskrides. Oppmannen er kontaktperson for de aktive, Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) og styret i FBI. Hvordan den enkelte gruppe drives er gjerne avhengig av aktivitetsnivå og antall deltagere, og oppmannen og gruppen selv avgjør dette. 

Hvordan kan du bruke FBI?

FBI består av en rekke grupper der du kan delta og drive din idrett. De fleste gruppene har faste opplegg for trening, og i lagidrettene deltar man gjerne i bedriftsserien. For de som ønsker å delta individuelt i konkurranser kan FBI dekke utgifter opp til et fast beløp pr. utøver pr. år. På denne måten kan du få dekket deltagelse i mosjonsløp, bordtennisstevner, sykkelritt osv. Ta kontakt med oppmannen for den idretten du er interessert i for mer informasjon. 

Mangler FBI din idrett?

OBIK har en rekke idretter på programmet. Selv om aktivitetsnivået i FBI er stort, dekker vi på langt nær alt. Dersom du har ønske om å få flere aktiviteter på programmet, så er du den som kan få gjort noe med det. Ta kontakt med styret så får du vite mer om hvordan du kan starte opp en ny gruppe! Sportslig hilsen fra styret i FBI.

Forsikring.

Ansatte i SINTEF er forsikret gjennom bedriftsforsikringen 24 timer i døgnet hele året. Kun i tilfelle ekstremsport er det krav om tilleggsforsikring. De øvrige instituttene i FBI må sørge for sine ansatte.

Publisert 23. mai 2008