ekspertgruppe for geotermisk boring og utvikling

Geotermisk varme – fremtidas energiløsning

Miljøvennlig energi fra jordens indre kan utnyttes til elektrisitet og varmeproduksjon nesten over alt.                  

Geotermisk energi (jordvarme) er en fornybar energikilde, og har mange fordeler, blant annet en høy grad av tilgjengelighet og lave utslipp. Derfor har IRIS, SINTEF, UiS og NTNU dannet ”Ekspertgruppe for geotermisk boring og utvikling ” (EGBU). Vårt mål er å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor bore- og brønnteknologi gjennom utvikling og utprøving av teknologi for både konvensjonell og dyp geotermisk energi.

  • Bore- og brønnteknologi er den primære muliggjørende teknologien for å utvikle anlegg for produksjon av geotermisk energi.
  • Bore- og brønnteknologi utgjør per i dag opp til 80 prosent av de totale investeringskostnader for geotermiske anlegg.
  • Vår nasjonale olje- og gassklynge har et sterkt og globalt konkurransefortrinn innenfor dette fagfeltet.
  • EGBU skal bidra med ny teknologi og mer kostnadseffektive bore- og brønnløsninger og gjennom det gjøre geotermisk energi og tilhørende industri konkurransedyktige.
  • Ekspertgruppen har tilgang til relevante laboratoriefasiliteter og fullskala anlegg for testing av nye bore- og brønnløsninger gjennom SINTEFs laboratorier og IRIS’ Ullrigg bore- og brønnsenter.
  • Vi samarbeider med andre FoU-miljøer og industrien gjennom deltagelse i paraplyorganisasjonen Norwegian Centre for Geothermal Energy Research - CGER

 

 

 

Geotermisk varme – fremtidas energiløsning
SINTEF   -    UiS   -   NTNU   -   IRIS