Construction and intervention vessels for Arctic oil and gas

Statoil

Statoil logo 

 Statoil is an international energy company with operations in 40 countries. Building on more than 35 years of experience from oil and gas production on the Norwegian continental shelf, Statoil is committed to accommodating the world's energy needs in a responsible manner, applying technology and creating innovative business solutions. Statoil is headquartered in Norway with 30,000 employees worldwide, and is listed on the New York and Oslo Stock Exchange. For more information, please visit www.statoil.com.

  

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 40 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 30.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. Ytterligere informasjon finnes på www.statoil.com.

Published September 19, 2008