To main content

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med kompetansemegling i VRI Trøndelag

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med kompetansemegling i VRI Trøndelag

Category
E SINTEF research reports
Abstract

VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengelig finansieringsbistand) for å løse et avgrenset problem i bedriften. Flere modeller for organisering av denne tjenesten er prøvd ut i VRI Trøndelag. Denne rapporten evaluerer modellene i et faglig perspektiv om hvilke prosesser som må ivaretas for å koble næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning (triple helix) bedre opp mot hverandre. En søsterrapport (Finne 2017) ser nærmere på detaljer og effektivitet i ett av disse forsøkene.

Keywords
Samfunnsvitenskap; Innovasjon; Triple helix; kompetansemegling
Client
VRI Trøndelag
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
Year
2017
ISBN
9788214069525
Document link
Publication ID
SINTEF A28067