To main content

Best practices for farming of ballan wrasse

Best practices for farming of ballan wrasse

Category
D3 Other publications
Language
English
Author(s)
Affiliation
  • NOFIMA (Produksjonsbiologi)
  • SINTEF Ocean (Marin Ressursteknologi)
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
  • Havforskningsinstituttet (Økosystemprosesser)
  • NOFIMA (Ernæring og fôrteknologi)
  • Ocean AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for biologi)
  • Marine Harvest Norway
Year
2014
Published in
Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice
Place
Oslo
Publisher
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund
Publication ID
CRIStin 1162870