Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Lavutslipp petroleumsproduksjon

Fornybar energi fra f.eks. vind og sol er av natur variabel. Med økende andel energi fra fornybar vil behov for å balansere forbruket eller å lagre energi bli mer aktuelt. På norsk sokkel vil vi se på muligheten for å bruke eksisterende oljefelter både til lastbalanse og til lagring av energi i form av økt vanninjeksjon. Temaet for sommerjobb vil være å se på effektiviteten av å bruke eksisterende vanninjektorer i et oljefelt til energilagring og lastbalansering.  Arbeidet vil være en kombinasjon av reservoarsimulering og energi beregninger.

 Gruppe: Reservoar og geologi  Avdeling: Anvendt geovitenskap

Arbeidssted(er): PTS2 Lerkendal

Varighet: 6-8 uker

Kontaktperson(er):  Per Bergmo

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.