Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - 3D trykkmodellering

Sommerjobb 2024 - 3D trykkmodellering

Det er ofte ei utfordring å ha kontroll over hvilekt poretrykk man har i undergrunnen langs en planlagt brønnbane. For å forstå og regne på vanntrykket i undergrunnen, bruker man matematiske geomodeller. I SINTEF har vi jobbet mye med simuleringer av poretrykk og brønnstabilitet.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Å sette seg inn i problemstillinga i et pågående prosjekt.
  • Å lære seg å bruke 3D simuleringsdataprogram for trykkmodellering  
  • Å delta og teste simuleringer med usikkerhet  
  • Kvalitetssjekke data som skal brukes for å oppdatere modeller mot sanntidsberegninger 

 

Denne sommerjobben vil kreve at man setter seg inn i mange nye problemstillinger, og den kan være starten på ei prosjekt- og masteroppgave innen samme tema. Du bør ha interesse for:   

  • geofag/geologi 
  • å jobbe sammen med forskere
  • å løse viktige problemstillinger for petroleumsnæringen

 

Sommerjobben vil passe for deg som er student innen geofag, geologi, geofysikk eller matematikk.

Gruppe: Reservoar og geologi  Avd: Anvendt geovitenskap

Arbeidssted(er): PTS2 Lerkendal

Varighet: 6-8 uker

Kontaktperson(er):  Ane Lothe  

Søknadsfrist: 31.01.2024

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.