Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Fiberoptisk overvåkning av grunn, undergrunn og infrastruktur

Sommerjobb 2024 - Fiberoptisk overvåkning av grunn, undergrunn og infrastruktur

Klimaforandringene vil ganske sikkert føre til økt forekomst av naturhendelser slik som kvikkleirskred, steinras, tining av permafrost, og flom. Dagens varslingssystemer blir for dyre for utstrakt overvåkning. I tillegg trengs rimelige overvåkningsløsninger for CO2-lager, og mer avanserte løsninger i petroleumsbrønner vil kunne automatisk optimalisere produksjonen. Optiske fibre kan brukes til å føle bevegelser, lydbølger, temperaturforandringer, og mye mer ved mange punkter langs fiberen. De er både rimelige og langtrekkende, og har veldig mange bruksområder.

 

Optiske fibre fungerer ved at det sendes lyspulser i fiberen, som reflekteres tilbake ved mange punkter. Når fiberen utsettes for en påvirkning, vil det reflekterte signalet forandre seg. I SINTEF bruker vi fiberoptikk til å overvåke vår CO2-lagring, og vi har en avansert bergmekanisk lab hvor vi skal installere fiberoptikk i eksperimenter. I mange av disse anvendelsene trengs bedre forståelse av hvordan fiberoptiske kabler samhandler med det omkringliggende mediet (steinprøve, undergrunn), og hvordan best tolke signalene.

 

Arbeidsbeskrivelse:

Oppgaven kan være teoretisk, numerisk eller eksperimentell, og vil avhenge av kandidatens bakgrunn og interesse. Mulige oppgaver kan være

  • Eksperimentell testing av svake bergarter med fiberoptisk måling av tøyning, og sammenligning med konvensjonelle målemetoder; eller
  • Prosessering og analyse av fiberoptiske data fra lab- eller feltforsøk, og sammenligning med konvensjonelle data (seismikk, tøyningsmålinger, osv.); eller
  • Geomekanisk modellering av undergrunnens påvirkning på fiberoptiske målinger ved bevegelse, injeksjon, oppsprekking, osv.

Arbeidet er tilknyttet flere prosjekter i SINTEF. Kandidaten vil kunne få innsikt i en rekke anvendelsesområder avhengig av oppgavens vinkling og kandidatens interesse.

 

Forutsetninger/kompetanse:

Vi ser etter noen som er interessert i anvendt forskning, og dermed liker både vitenskapelig arbeid og anvendelser og relevans for industrien. Du bør evne å sette deg raskt inn i tekniske problemstillinger og samarbeide godt, og tidvis kunne arbeide selvstendig.

Kandidater fra mange forskjellige fagområder kan være aktuelle, som for eksempel matematikk, fysikk, statistikk, geofag, geoteknikk og petroleumsteknologi. Følgende kan være en fordel:

  • Sterk grunnleggende realfagskompetanse
  • Erfaring innen data-/signalanalyse
  • Erfaring med programmering

Den eksperimentelle oppgaven krever erfaring med bruk av lastrammer og mekanisk testing (men ikke nødvendigvis bergmaterialer). De andre oppgavene forutsetter kjennskap til numerisk modellering.

 

Andre relevante stillinger med lignende forutsetninger

  • Nye løsninger for overvåking av CO2-lager (geomekanisk modellering, signalanalyse)
  • Tannkrem i oljebrønner (geomekanisk modellering)

 

Varighet: 6-8 uker i perioden 01.05.2024-01.09.2024

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.