Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Tannkrem i oljebrønner

Sommerjobb 2024 - Tannkrem i oljebrønner

 

Olje og gass står i dag for størstedelen av verdens energitilførsel, og vil være en viktig energikilde i mange år fremover. Selv om Norge allerede har blant verdens laveste utslipp per produserte fat, må vi tenke godt igjennom hvilke forekomster vi bruker ressurser på å utvikle og utvinne, og da er utvinning av eksisterende felt ofte det rimeligste, økonomisk tryggeste, og mest miljøvennlige vi kan gjøre. Bare en promille i økt utvinning i et mellomstort felt kan gi verdier for en milliard kroner. I krittreservene i Nordsjøen, hvor vi først oppdaget olje på norsk sokkel i 1969, har anslaget på utvinningsgrad økt fra skarve 17% til over 50% i dag.

Kritt er en bergart som består av små kalkfossiler. Det er en interessant og litt vanskelig bergart som har stor porøsitet (mye tomrom), men samtidig dårlig gjennomstrømningsevne (permeabilitet). Den presses ofte sammen når kreftene øker, og kan i likhet med kvikkleire flyte som tannkrem i uheldige omstendigheter. Dette gjør produksjon fra modne krittfelt utfordrende, og SINTEF utvikler modeller for å forstå krittets oppførsel og metoder for å unngå at brønnen blir en tube med tannkrem.

 

Arbeidsbeskrivelse

Arbeidet består i å forbedre forståelse av oppførselen til kritt, og kan være dreid enten mot en numerisk/teoretisk oppgave, eller en eksperimentell oppgave. Det vil innebære

  • Implementering av geomekaniske modeller for kritt og beregne oppførselen under ulike realistiske poretrykks- og spenningsbetingelser, og hvordan bergarten samvirker med brønnens stålrør og annet utstyr; eller
  • Eksperimentell testing av kritt under realistiske betingelser for å bidra til å videreutvikle konstitutive modeller

Arbeidet er tilknyttet prosjektet KSP Chalk influx for solids production mitigation in the North Sea. I tillegg til å arbeide ved SINTEF, vil kandidaten(e) kunne få mulighet til å skape bekjentskap med samarbeidspartnere i industri og forskning i Norge og Frankrike. Én eller to PhD-kandidater vil arbeide samtidig med samme tema.

 

Forutsetninger/kompetanse

Vi ser etter noen som er interessert i anvendt forskning, og dermed liker både vitenskapelig arbeid og anvendelser og relevans for industrien. Du bør evne å sette deg raskt inn i tekniske problemstillinger og samarbeide godt, og tidvis kunne arbeide selvstendig.

Kandidater fra mange forskjellige fagområder kan være aktuelle, som for eksempel matematikk, fysikk, statistikk, geofag, geoteknikk og petroleumsteknologi. Det er en fordel med erfaring eller interesse for

  • Bergmekanikk eller mekanisk modellering
  • Geofag, petroleumsteknologi

Den teoretiske oppgaven krever erfaring med programmering og geomekanisk/geoteknisk modellering. Den eksperimentelle oppgaven krever erfaring med bruk av lastrammer og mekanisk testing (men ikke nødvendigvis bergmaterialer).

 

Andre relevante stillinger med lignende forutsetninger

  • Nye løsninger for overvåking av CO2-lager (geomekanisk modellering)
  • Fiberoptisk overvåkning (geomekanisk modellering, eksperimentell testing)

 

Varighet: 6-8 uker i perioden 01.05.2024-01.09.2024

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.