Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Nye løsninger for overvåkning av CO2-lager

Sommerjobb 2024 - Nye løsninger for overvåkning av CO2-lager

Lagring av CO2 i geologiske formasjoner vil være ett av flere tiltak for å begrense mengden menneskeskapt CO2 i atmosfæren, og dermed bidra til å oppfylle klimamålene. For å sikkert kunne lagre CO2 i porøse bergarter langt under havbunnen, er det et krav av man modellerer hvor CO2-en beveger seg, hva som skjer med berggrunnen, og at vi sjekker at modellene stemmer ved å overvåke CO2-lageret.

En stor utfordring i storskala CO2-lagring er kostnadene til overvåking under og etter injeksjonen er ferdig og brønnen er stengt, som kan være så lenge som 20 år etterpå. Siden konvensjonelle seismiske undersøkelser med skip er dyre, vil innovative løsninger for langsiktig og rimelig overvåkning vil være veldig viktig i årene fremover. SINTEF jobber med å utvikle rimelige løsninger for strategisk utplasserte overvåkningsinstrumenter som kombinerer en rekke målemetoder.

 

Arbeidet vil avhenge av kandidatens interesse og kompetanse, og vil kunne innebære:

 • Sammenstilling av flere typer geofysiske data (seismikk, elektromagnetisk, fiberoptisk), og analyse av følsomhet for undergrunnsparametre (trykk, spenninger, metning);
 • Økt utnyttelse av all informasjonen som ligger i f.eks. seismiske bølger, slik som trykk- og skjærbølgehastighet, hastighetsforskjeller i ulike retninger, m.m.;
 • Reservoarmodellering eller mekanisk modellering av lageret og omkringliggende formasjoner for å forutsi spenninger og trykk og sjekke samsvar med overvåkningen

Arbeidet er tilknyttet prosjektet ACT 4 SPARSE - Sparse Passive-Active Reservoir monitoring using Seismic, Electromagnetics, gravity, and surface deformation. I tillegg til å arbeide ved SINTEF, vil kandidaten(e) kunne få mulighet til å skape bekjentskap med samarbeidspartnere i industri og forskning i Norge, Canada, USA, UK og Frankrike.

 

Forutsetninger/kompetanse:

Vi ser etter noen som er interessert i anvendt forskning, og dermed liker både vitenskapelig arbeid og anvendelser og relevans for industrien. Du bør evne å sette deg raskt inn i tekniske problemstillinger og samarbeide godt, og tidvis kunne arbeide selvstendig.

Kandidater fra mange forskjellige fagområder kan være aktuelle, som for eksempel matematikk, fysikk, statistikk, geofag, geoteknikk og petroleumsteknologi. Følgende kan være en fordel:

 • Sterk grunnleggende realfagskompetanse
 • Erfaring innen seismisk analyse og tolkning av brønnlogger
 • Erfaring innen data-/signalanalyse
 • Erfaring med å implementere numeriske modeller
 • Erfaring med eller interesse for CCS
 •  

Andre relevante stillinger med lignende forutsetninger

 • Tannkrem i oljebrønner (geomekanisk modellering)
 • Fiberoptisk overvåkning (geomekanisk modellering, eksperimentell testing, dataanalyse)

 

Varighet: 6-8 uker i perioden 01.05.2024-01.09.2024

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.