Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Etablering av database for forsøksdata

Sommerjobb 2024 - Etablering av database for forsøksdata

Bakgrunn

Borevæsker benyttes under boring av brønner (olje& gass, geotermi og CO2) primært for transport av borekaks til overflaten og for kontroll av riktig brønntrykk. De har imidlertid også mange andre funksjonskrav og er derfor komplekse fluider med mange komponenter.

I SINTEF Industri, faglag Boring&Brønn, har vi etablert et strømningslaboratorium for testing av borevæsker mht egenskaper som er relevante under boring. Vi har også et laboratorium for karakterisering av de reologiske egenskapene til disse borevæskene. Gjennom en serie prosjekter har vi generert eksperimentelle data fra disse laboratoriene.

For å kunne utnytte disse dataene, som i dag er lagret i tekstfiler, skal det utvikles en databasestruktur for effektiv lagring, henting, sammenstilling og bearbeiding av disse dataene.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i de sentrale problemstillingene innenfor testing av borevæsker 
  • Designe en databasestruktur basert på en gitt funksjonsspesifikasjon
  • Implementering og testing av databasen
  • Overføring av historiske data til databasen

Denne sommerjobben vil innebære å sette seg inn i og bidra til å utvikle et nytt og effektiv verktøy for datanalyse og modellering (hybrid modellering, kombinasjon av fysikk og maskinlæring). Det vil være et godt utgangspunkt for å videreføre arbeidet som en prosjekt- eller master-oppgave innenfor emnet brønnintegritet/brønnmaterialer.

Forutsetninger 

  • Interesse for og erfaring med programmering og databaseutvikling
  • Interesse for å lære, sammen med forskere, å løse viktige problemstillinger innen testing og karakterisering av borevæsker
  • Kjennskap eller evne til å analysere eksperimentelle data
  • Student innen data, fysikk, kjemi, petroleum, produktutvikling og produksjon

Sommerjobb Industri

Arbeidssted: Trondheim

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.