Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024- Brønnmaterialer – utprøving av testfasiliteter og eksperimentelle undersøkelser

Sommerjobb 2024- Brønnmaterialer – utprøving av testfasiliteter og eksperimentelle undersøkelser

Bakgrunn

Brønnintegritet, herunder brønnbarrierer for å hindre lekkasjer, er sentralt i mange industrier; petroleumsutvinning, utvinnning av geotermi, lagring av radioaktivt avfall, gjenbruk av petroleumsbrønner og lagring av CO2 og hydrogen i undergrunnen.

I SINTEF Industri, faglag Boring&Brønn, utvikler vi løsninger for industrier gjennom forskningsprosjekter innenfor plugging av petroleumsbrønner, etablering av brønner for CO2-lagring og geotermisk energi. Her er brønnintegritet avgjørende for å etablere sikre og effektive løsninger. Faglaget leder etablering av en større norsk infrastruktur for forskning på brønnplugging (Norwegian P&A laboratories), nylig bevilget av Forskningsrådet, samt innovasjonssenteret SWIPA - Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (swipa.no). Dette er et senter for innovasjonsdrevet forskning, også innenfor brønnintegritet og brønnplugging, der vi har mer enn 25 industripartnere.

I forbindelse med disse prosjektene skal utstyr og testfasiliteter utvikles, sammenstilles og testes. I SWIPA skal man undersøke og forstå mekanismer for bestandighet av brønnmaterialer og kombinasjoner av stål-sement-formasjon, ved ekstreme påkjenninger (trykk, temperatur og surt miljø).

I denne sommerjobben skal utvalgte testfasiliteter sammenstilles, kalibreres og testes med utvalgte brønnmaterialer (brønnsement) ved utvalgt eksponering og belasting i form av trykk, temperatur, og fluid-omgivelser. I tillegg skal egenskaper til nye lovende brønnmaterialer undersøkes.

Oppgaven består i 

  • Å sette seg inn i de sentrale problemstillingene innenfor brønnintegritet.
  • Å sammenstille testfasiliteter
  • Å teste, kalibrere og vurdere nøyaktighet og robusthet i utvalgte testfasiliteter
  • Å modifisere og forbedre testfasilitetene for materialkarakterisering
  • Å gjennomføre tester for å bestemme egenskaper til utvalgte brønnmaterialer

Denne sommerjobben vil innebære å sette seg inn i og bidra til å utvikle nye eksperimentaloppsett, samt gjennomføre eksperimenter. Det vil være et godt utgangspunkt for å videreføre arbeidet som en prosjekt- eller master-oppgave innenfor emnet brønnintegritet/brønnmaterialer.

Forutsetninger

  • Interesse for eksperimentalarbeid.
  • Interesse for å lære, sammen med forskere, å løse viktige problemstillinger for brønnintegritet og materialkarakterisering.
  • Kjennskap eller evne til å analysere eksperimentelle data.
  • Student innen fysikk, kjemi, petroleum, produktutvikling og produksjon.

Sommerjobb Industri

Arbeidssted: Trondheim

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.