Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Hybrid modellering/maskinlæring - tolking av datasett fra brønnboring

Sommerjobb 2024 - Hybrid modellering/maskinlæring - tolking av datasett fra brønnboring

Bakgrunn

Under boring av brønner, både for petroleumsforekomster og jordvarme, er sikkerhet og styring av brønnbane sentralt. Særlig for petroleumsbrønner er kontroll og styring av lokalt trykk ved borekronen viktig, både for å unngå ukontrollert innstrømming av reservorfluid (gass, olje, vann) og for å unngå at formasjonen rundt brønnen kollapser eller sprekker. Dette krever at man både kan beregne og, ved hjelp av prosessignaler fra sensorer installert på brønnboreutstyret, overvåke tilstanden i brønnen.

For konvensjonelt boreutstyr er mulighet for plassering av sensorer langs borestrengen og hastighet i signaloverføring begrenset. En ny standard, "along-string-measurement" (ASM), med distribuerte sensorer langs borestrengen, er nå på vei inn. Dette gjør det mulig å tolke tilstanden i brønnbanen i sanntid.

Sanntids tolking av sensordata krever raske algoritmer, der både maskinlæring og fysikkbaserte beregningsmodeller kombineres. Faglag Boring&brønn har flere prosjekter der algoritmer for slik "hybrid modellering" skal utvikles, og der ytelsen for alternative framgangsmåter skal undersøkes.

I denne sommerjobben skal ytelsen av utvalgte algoritmer for hybrid modellering undersøkes med utgangspunkt i utvalgte datasett fra ASM-instrumentert boring.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen for de pågående prosjektene.
  • Å utføre testing av utvalgte algoritmer.
  • Å vurdere ytelsen av utvalgte algoritmer og foreslå justeringer for å gjøre algoritmene mer robust og nøyaktige.

Denne sommerjobben vil innebære å sette seg inn i relativt mye nytt materiale, og det er derfor naturlig å se den som oppstarten til prosjekt- og master-oppgave innen samme emne.

Forutsetninger

  • Interesse for sensorteknologi og maskinlæring.
  • Interesse for å lære, sammen med forskere, og løse viktige problemstillinger for automatisert boreteknologi.
  • Kjennskap eller evne til å sette seg inn i og programmere Python-baserte algoritmer.
  • Student innen data science, dataingeniør, kybernetikk, anvendt matematikk, fysikk eller petroleum.

Sommerjobb Industri

Arbeidssted: Bergen

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Bergen

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.